ติดต่อเอเวอร์ลาสท์ได้ที่
เอเวอร์ลาสท์ ทราเวล @everlasttravel
เอเวอร์ลาสท์ ทราเวล Everlast Travel
กรองการค้นหา
ช่วงราคา
ทัวร์วันหยุดตามเทศกาล
สายการบิน
ระดับดาวที่พัก
ทัวร์ฮาร์บิน (5)
เรียงตาม :

ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
โรงแรม
สายการบิน
รหัสทัวร์
EVL-MTWT230449
ไฮไลท์ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เมืองฮาร์บิน – เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งนานาชาติ / ลานสกียาบูลิ – เมืองหิมะ – ชมเมืองหิมะยามราตรี / ระเบียงชมวิวเขาปั้งฉุยซาน- เขาหญ้าแพะ – พิพิธภัณฑ์เมืองหิมะ- ที่ทาการไปรษณีย์เมืองหิมะ / ชมการแสดงว่ายน้าในฤดูหนาว –โบสถ์โซเฟีย - อนุสาวรีย์ป้องกันอุทกภัย –สวน ดนตรีฉวินลี่ – ตุ๊กตาหิมะยักษ์ -บินสู่เมืองชิงเต่า / สะพานจั้นเฉียว–ศูนย์แข่งเรือใบโอลิมปิค -พิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่า
ไฮไลท์ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ลานสกียาบูลิ / นั่งม้าลากเลื่อน / ชมการแสดงว่ายน้ำข้ามแม่น้ำ - ซงฮัว - หมู่บ้านหิมะ - อนุสาวรีย์ฝังหง - รูปปั้นตุ๊กตาหิมะยักษ์ / เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งนานาชาติ / ระเบียงชมวิวเขาปั้งฉุยฉาย - ถนน Xue Yun Jie - ชิมอาหารเมนูพิเศษ!! หม้อเหล็กโบราณปิ้งย่าง
นครฮาร์บิน เมืองฮาร์บิน –ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์กันหนาว–(แจกฟรีถุงมือ,ผ้าพันคอ,ที่ปิดหู)–ลานสกียาบูล -เมืองยาบูลิ– เมืองหิมะ Xue xiang–ระเบียงชมวิวเขาป้ังฉุยซาน- เขาหญ้าแพะ– เมืองหิมะยามราตรี - พิพิธภัณฑ์เมืองหิมะ – ที่ท าการไปรษณ
ไฮไลท์ เยือนหมู่บ้านหิมะ DREAM HOME สวยดั่งเทพนิยาย ลานสกี YABULI ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง "ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย" 1 ปีมีครั้งเดียว ชมศิลปกรรมแกะสลักหิมะที่เกาะพระอาทิตย์ ภาพเขียน ICE AND SNOW ซึ่งเกิดจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
ระยะเวลา
6 วัน 5 คืน
โรงแรม
สายการบิน
รหัสทัวร์
EVL-SHFMHRB1
ไฮไลท์ เยือนหมู่บ้านหิมะ DREAM HOME สวยดั่งเทพนิยาย ลานสกี YABULI ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง "ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย" 1 ปีมีครั้งเดียว ชมศิลปกรรมแกะสลักหิมะที่เกาะพระอาทิตย์ ภาพเขียน ICE AND SNOW ซึ่งเกิดจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ฮาร์บิน โบสถ์เซ็นโซเฟีย(ถ่ายรูปด้านนอก) อนุสาวรีย์ฝั่งหง ถนนจงยาง ยาปูลี่(YABULI) ลานสกียาปูลี่ ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย เขาแกะหญ้า เขาป้างฉุย แม่น้ำซงฮัวเจียง – โชว์ว่ายน้ำแข็ง – ชมรูปปั้นตุ๊กตาหิมะยักษ์ – เกาะพระอาทิตย์ – เทศกาลแกะส
ไฮไลท์ เยือนหมู่บ้านหิมะ DREAM HOME สวยดั่งเทพนิยาย - ลานสกี YABULI ลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน - เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง "ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย" 1 ปีมีครั้งเดียว - ชมศิลปกรรมแกะสลักหิมะที่เกาะพระอาทิตย์ - ภาพเขียน ICE AND SNOW ซึ่งเกิดจากความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ฮาร์บิน - โบสถ์เซ็นโซเฟีย(ถ่ายรูปด้านนอก) - อนุสาวรีย์ฝั่งหง ถนนจงยาง ยาปูลี่(YABULI) ลานสกียาปูลี่ - ท่านสามารถเลือกรายการท่องเที่ยวได้ 1 รายการ รายการที่ 1:นั่งม้าลากเลื่อน คนละ 1 รอบ รายการที่ 2:เล่นสกีYABULI(รวมค่าเช่าอุปกรณ์)
ติดตามเพื่อรับโปรโมชั่น และสิทธิพิเศษ ก่อนใคร!!
ติดตามเราผ่าน Line Official
@everlasttravel
ติดตามเราผ่าน Line Official
@everlasttravel