ติดต่อเอเวอร์ลาสท์ได้ที่
เอเวอร์ลาสท์ ทราเวล @everlasttravel
เอเวอร์ลาสท์ ทราเวล Everlast Travel
กรองการค้นหา
ช่วงราคา
ทัวร์วันหยุดตามเทศกาล
สายการบิน
ระดับดาวที่พัก
ทัวร์เนปาล (1)
เรียงตาม :

ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
โรงแรม
สายการบิน
รหัสทัวร์
EVL-ZGKTM-2301SL
ไฮไลท์ เนปาลดินแดนแห่งความศรัทธา ชมวิวเทือกเขาหิมาลัยยามพระอาทิตย์ขึ้น พักที่ "นากาก็อต" สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ ประตูทองคำ พระราชวังปะฎัน ที่ได้รับการขนานนามว่า เมืองแห่งอัญมณีทางวัฒนธรรมของเนปาล ชมมหาเจดีย์โพธิ์นาถ นมัสการเทพธิดากุมารีสวยัมภูวนาถ ณ วัดลิง เจดีย์อายุ 2,000 ปี เป็นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ติดตามเพื่อรับโปรโมชั่น และสิทธิพิเศษ ก่อนใคร!!
ติดตามเราผ่าน Line Official
@everlasttravel
ติดตามเราผ่าน Line Official
@everlasttravel