ติดต่อเอเวอร์ลาสท์ได้ที่
เอเวอร์ลาสท์ ทราเวล @everlasttravel
เอเวอร์ลาสท์ ทราเวล Everlast Travel
หน้าหลัก / ทัวร์ต่างประเทศ / ทัวร์จีน
ทัวร์หยีชาง จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น 6 วัน 5 คืน
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
14,900.-
รหัสทัวร์
EVL-MTWT240020
ไฮไลท์ เมืองหยีชาง - ล่องเรือชมเขื่อนสามผา - บ้านเกิดชวีหยวน - สวนดอกท้อ - Wedding Banquet / เมืองจางเจียเจี้ย - ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น - พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - ศูนย์แพทย์แผนจีน - เมืองโบราณฝูหรงเจิ้นยามค่ำคืน / ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา - กระเช้าขึ้นเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้วเลียบหน้าผา - บันไดเลื่อนทะลุเขา (Option : โชว์จิ้งจอกขาว) / (Option : สะพานกระจกข้ามหุบเขาแกรนด์แคนยอน) - ร้านหยก - ร้านใบชา
เลือกวันเวลาเดินทาง
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
ราคาอื่นๆ
Group Size
24 เม.ย. 2567 - 29 เม.ย. 2567 16,900 บาท 21,900 บาท - 35
26 เม.ย. 2567 - 1 พ.ค. 2567 17,900 บาท 22,900 บาท - 35
28 เม.ย. 2567 - 3 พ.ค. 2567 17,900 บาท 22,900 บาท - 35
1 พ.ค. 2567 - 6 พ.ค. 2567 17,900 บาท 22,900 บาท - 35
3 พ.ค. 2567 - 8 พ.ค. 2567 15,900 บาท 20,900 บาท - 35
5 พ.ค. 2567 - 10 พ.ค. 2567 15,900 บาท 20,900 บาท - 35
8 พ.ค. 2567 - 13 พ.ค. 2567 15,900 บาท 20,900 บาท - 35
10 พ.ค. 2567 - 15 พ.ค. 2567 15,900 บาท 20,900 บาท - 35
12 พ.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567 15,900 บาท 20,900 บาท - 35
12 พ.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567 15,900 บาท 20,900 บาท - 35
15 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567 15,900 บาท 20,900 บาท - 35
17 พ.ค. 2567 - 22 พ.ค. 2567 15,900 บาท 20,900 บาท - 35
19 พ.ค. 2567 - 24 พ.ค. 2567 15,900 บาท 20,900 บาท - 35
22 พ.ค. 2567 - 27 พ.ค. 2567 15,900 บาท 20,900 บาท - 35
24 พ.ค. 2567 - 29 พ.ค. 2567 15,900 บาท 20,900 บาท - 35
26 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567 15,900 บาท 20,900 บาท - 35
29 พ.ค. 2567 - 3 มิ.ย. 2567 15,900 บาท 20,900 บาท - 35
31 พ.ค. 2567 - 5 มิ.ย. 2567 15,900 บาท 20,900 บาท - 35
2 มิ.ย. 2567 - 7 มิ.ย. 2567 14,900 บาท 19,900 บาท - 35
5 มิ.ย. 2567 - 10 มิ.ย. 2567 14,900 บาท 19,900 บาท - 35
7 มิ.ย. 2567 - 12 มิ.ย. 2567 14,900 บาท 19,900 บาท - 35
9 มิ.ย. 2567 - 14 มิ.ย. 2567 14,900 บาท 19,900 บาท - 35
12 มิ.ย. 2567 - 17 มิ.ย. 2567 14,900 บาท 19,900 บาท - 35
14 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567 14,900 บาท 19,900 บาท - 35
16 มิ.ย. 2567 - 21 มิ.ย. 2567 14,900 บาท 19,900 บาท - 35
19 มิ.ย. 2567 - 24 มิ.ย. 2567 14,900 บาท 19,900 บาท - 35
21 มิ.ย. 2567 - 26 มิ.ย. 2567 14,900 บาท 19,900 บาท - 35
23 มิ.ย. 2567 - 28 มิ.ย. 2567 14,900 บาท 19,900 บาท - 35
26 มิ.ย. 2567 - 1 ก.ค. 2567 14,900 บาท 19,900 บาท - 35
28 มิ.ย. 2567 - 3 ก.ค. 2567 14,900 บาท 19,900 บาท - 35
30 มิ.ย. 2567 - 5 ก.ค. 2567 14,900 บาท 19,900 บาท - 35
เลือกวันเวลาเดินทาง
24 เม.ย. 2567 - 29 เม.ย. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 16,900 บาท
Group Size : 35
26 เม.ย. 2567 - 1 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 17,900 บาท
Group Size : 35
28 เม.ย. 2567 - 3 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 17,900 บาท
Group Size : 35
1 พ.ค. 2567 - 6 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 17,900 บาท
Group Size : 35
3 พ.ค. 2567 - 8 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 15,900 บาท
Group Size : 35
แสดงทั้งหมด
5 พ.ค. 2567 - 10 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 15,900 บาท
Group Size : 35
8 พ.ค. 2567 - 13 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 15,900 บาท
Group Size : 35
10 พ.ค. 2567 - 15 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 15,900 บาท
Group Size : 35
12 พ.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 15,900 บาท
Group Size : 35
12 พ.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 15,900 บาท
Group Size : 35
15 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 15,900 บาท
Group Size : 35
17 พ.ค. 2567 - 22 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 15,900 บาท
Group Size : 35
19 พ.ค. 2567 - 24 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 15,900 บาท
Group Size : 35
22 พ.ค. 2567 - 27 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 15,900 บาท
Group Size : 35
24 พ.ค. 2567 - 29 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 15,900 บาท
Group Size : 35
26 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 15,900 บาท
Group Size : 35
29 พ.ค. 2567 - 3 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 15,900 บาท
Group Size : 35
31 พ.ค. 2567 - 5 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 15,900 บาท
Group Size : 35
2 มิ.ย. 2567 - 7 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 14,900 บาท
Group Size : 35
5 มิ.ย. 2567 - 10 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 14,900 บาท
Group Size : 35
7 มิ.ย. 2567 - 12 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 14,900 บาท
Group Size : 35
9 มิ.ย. 2567 - 14 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 14,900 บาท
Group Size : 35
12 มิ.ย. 2567 - 17 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 14,900 บาท
Group Size : 35
14 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 14,900 บาท
Group Size : 35
16 มิ.ย. 2567 - 21 มิ.ย. 2567
ผู้ใหญ่ (พักคู่) : 14,900 บาท
Group Size : 35
ย่อ
แผนการเดินทางท่องเที่ยว
ติดตามเพื่อรับโปรโมชั่น และสิทธิพิเศษ ก่อนใคร!!
ติดตามเราผ่าน Line Official
@everlasttravel
ติดตามเราผ่าน Line Official
@everlasttravel