ติดต่อเอเวอร์ลาสท์ได้ที่
เอเวอร์ลาสท์ ทราเวล @everlasttravel
เอเวอร์ลาสท์ ทราเวล Everlast Travel

พาสปอร์ตใกล้หมดอายุ จองตั๋วเครื่องบินได้ไหม ?

พาสปอร์ตมีอายุกี่ปี ?

         โดยปกติแล้วพาสปอร์ตจะมีอายุเพียงแค่ 5 ปีเท่านั้น และถ้าต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน เพราะฉะนั้นถ้าพาสปอร์ตของใครกำลังจะหมดอายุ หรือมีอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6 เดือนก็ต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่ เริ่มต้นใหม่เหมือนครั้งแรกที่มาขอทำพาสปอร์ตเลย เตรียมบัตรประชาชน ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ก็เอาเอกสารเหล่านั้นมาแสดงด้วย พาสปอร์ตเล่มเก่า (กรณีที่ยังเหลืออายุการใช้งาน) พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ถ้าต้องการส่งทางไปรษณีย์ก็มีค่าส่ง 40 บาท 

พาสปอร์ตใกล้หมดอายุ จองตั๋วเครื่องบินได้ไหม ?

           ในกรณีที่คุณจองตั๋วเดินทางต่างประเทศล่วงหน้าไปแล้ว พอใกล้วันเดินทางจริงถึงรู้ว่าพาสปอร์ตใกล้หมดอายุ แล้วกังวลว่าจะใช้พาสปอร์ตใบเก่าไม่ได้ หรือถ้าเปลี่ยนแล้วจะเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือไม่ ไม่ต้องกังวลไป เพียงแค่คุณทำตามวิธีดังต่อไปนี้

           1. ไปต่อพาสปอร์ตเล่มใหม่ที่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
           2. หลังได้พาสปอร์ตเล่มใหม่ให้โทร. ไปแจ้งสายการบินที่เราซื้อตั๋วเพื่อขอเปลี่ยนข้อมูล ก่อนออกเดินทาง 48 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของแต่ละสายการบิน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
           3. เมื่อถึงเวลาเดินทางเพื่อกันข้อผิดพลาดควรพกพาสปอร์ตทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ไปด้วยนะค้าา

ติดตามเพื่อรับโปรโมชั่น และสิทธิพิเศษ ก่อนใคร!!
ติดตามเราผ่าน Line Official
@everlasttravel
ติดตามเราผ่าน Line Official
@everlasttravel